Vakuumisoleringspaneler för byggnad

  • Byggnadsvärmeskyddsmaterial termisk vägg vakuumisolerad panel

    Byggnadsvärmeskyddsmaterial termisk vägg vakuumisolerad panel

    Fumed silica vakuumisoleringspanel (VIP) är en ny typ av superisoleringsmaterial med låg värmeledningsförmåga och energibesparande effekt för att bygga yttervägg, innervägg, tak och golv.VIP-enheten innehåller inte ODS-ämnen (ozonnedbrytande ämnen), som kan återvinnas, minska koldioxidutsläppen, bidra till ett miljövänligt miljöskydd